2017-01-05

2017-01 Junsu


[DVD] XIA 4th ASIA TOUR  
"YESTERDAY" IN JAPAN
Release Date: 2016.12
시아준수 김준수 金俊秀  ジュンス XIA(준수)


链接:http://pan.baidu.com/s/1o84PVi6 密码:b9fz
MEGA http://adf.ly/1hb6NvCredit : myheart1027's blog
http://myheart1027.blogspot.com/

2017-01-03

170103 Junsu


2017 뮤지컬 <데스노트> 
촬영장 비하인드 필름
Musical Death Note Making Behind Film
链接:http://pan.baidu.com/s/1kUKoHDX 密码:g9vsCredit : myheart1027's blog

2017-01-01

170101 Junsu


김준수 - '나는 나는 음악' 공연 실황 공개 ! (Happy new year!)
http://tvcast.naver.com/v/1344926
链接:http://pan.baidu.com/s/1dEQ60hz 密码:tipu


화보장인 김준수! 우리의 눈호강을 위한 시간 is 커밍업!
http://tvcast.naver.com/v/1343568
链接:http://pan.baidu.com/s/1slKs8Ap 密码:3p84


김준수 - 2016 발라드&뮤지컬 콘서트 포스터 촬영현장 Making Film
http://tvcast.naver.com/v/1338766
链接:http://pan.baidu.com/s/1bYJYI6 密码:d4rr


김준수 - 연말 콘서트 리허설 현장 특급 공개
http://tvcast.naver.com/v/1299577
链接:http://pan.baidu.com/s/1pLAnnmF 密码:coqc


김준수 - 뮤지컬 데스노트 '놈의 마음속으로' MV 촬영현장 비하인드 Film
http://tvcast.naver.com/v/1298111
链接:http://pan.baidu.com/s/1kV0lY2V 密码:saef

Credit : myheart1027's blog

2016-12-31

061118 Balloons


20061118 동방신기 Balloon
풍선 MBC Music Core TP 19.4 508MB
链接:http://pan.baidu.com/s/1geGsTnt 密码:f4se


Credit : myheart1027's blog
http://myheart1027.blogspot.com/

Format                      : MPEG-TS
File size                   : 508 MiB
Duration                    : 3mn 39s
Start time                  : UTC 2006-11-18 07:11:24
End time                    : UTC 2006-11-18 07:15:02
Overall bit rate mode       : Constant
Overall bit rate            : 19.4 Mbps

2016-12-21

161221 Junsu


2017 뮤지컬 데스노트 MV 
김준수 '변함없는 진실'
链接:http://pan.baidu.com/s/1bRrVu2 密码:3krm
MEGA http://adf.ly/1gw7VM
[VIETSUB][MV] The Way Things are
MEGA http://adf.ly/1gxmQ9
链接:http://pan.baidu.com/s/1skFYcqD 密码:23ee

Credit : myheart1027's blog